Aretha Anvajess

JUNIOR CHAMPOIN CZ, CLUB JUNIOR CHAMPION CZ, 4x BOJ, 1xBOS, 5xBOB, 5xČKŠ Junior, 3xČKŠ, 4x CAJC, 3x CAC CZ, 1x CAC SK, 2x res.CAC SK, 1xCACIB, 2x res CACIB, 2xISPU JUNIOR certifikát, 1xISPU certifikát

EXAMEN: ZOP, ZZO, AD

24.5.2015 IDS Mezinárodní  výstava Litoměřice - Exc.1, CAJC, BOJ, BOS
16.6.2015 IDS Mezinárodní výstava Jenia Góra Poland - Exc.1, CWC Junior, Best Junior, BOB
19.7.2015 IDS Mezinárodní výstava Mladá Boleslav - Exc.1, CAJC, BOJ
25.7.2015 Regional show Krajská výstava Martiněves- Exc.1, Winner Junior class
12.9.2015 Regional Club Show Nový Bor- Exc.1, ČKŠ Junior, Best Joung Bitch
26.9.2015 Special Club Show Tymákov- Exc.1, CAJC, ČKS Junior, ISPU Juior, BOJ, BOB, BIS Giant Schnauzer
27.9.2015 Regional Club Show Tymákov - Exc.1, ČKŠ Junior
2015 JUNIOR CHAMPION Czech Republic
2015 CLUB JUNIOR CHAMPION Czech Republic
24.10.2015 Special Club Show Mladá Boleslav- Exc.1, CAJC, ČKS Junior, ISPU Juior, BOJ, BOB
25.10.2015 Regional Club Show Mladá Boleslav - Exc.1, ČKŠ Junior
16.4.2016 Regional Club Show Trmice - Exc.1, ČKŠ, BIS Giant Schnauzer
1.5.2016 IDS Mezinárodní výstava Praha - Exc.1, CAC, res.CACIB
29.5.2016 IDS Nord Bohemia Canis Litoměřice - Exc.1, CAC, res.CACIB
18.6.2016 Special Club Show Nový Bor - Exc.1,CAC, ČKŠ, ISPU, BOB, BIS Giant Schnauzer
22.10.2016 Regional Club Show Mladá Boleslav - Exc.1, ČKŠ, Regional winer, BIS Giant Schnauzer
6.11.2016 IDS Mezinárodní výstava DANUBE Bratislava - Exc.2, res.CAC
3.12.2016 IDS Mezinárodní výstava NITRA- Exc.1, CAC, CACIB, BOB
4.12.2016 IDS Mezinárodní výstava NITRA- Exc.2, res.CAC
15.4.2017 Regional Schnauzer Club Show Lovosice - Exc.1, ČKŠ, Regional Winner
23.4.2017 IDS Mezinárodní výstava České Budějovice - Exc.2, res.CAC
29.4.2017 Regional Schnauzer Club Show Mladá Boleslav - Exc.1, ČKŠ
8.5.2017 EXAMEN ZOP, Lovosice
14.5.2017 EXAMEN AD, Kyškovice
20.5.2017 IDS Mezinárodní výstava Litoměřice - Exc.1, CAC, CACIB, CAC-ČMKU
10.6.2017 EXAMEN ZZO, Lovosice